Mr. Mayur Lekhadia

15, Kalash Complex, B/h. Sharda Mandir School,

Paldi, Ahmedabad – 380007, Gujarat.

Ph No. – 079- 26610121, 26612025

M- +91-9825022637, 9825329637

E mail – lekhdia@hotmail.com, lekhadiya@yahoo.com